Het “Stage Support Fund” iets voor jou?

Na het festival van 2007 werd door het bestuur van de stichting Oldies Back on Stage besloten om de meeropbrengst van Oldies Back on Stage in een fonds te storten. Organiserende jongeren, verenigingen en/of stichtingen kunnen zich, via e-mail aanmelden als zij aanspraak willen maken op een deel uit dit fonds.

Het idee bij het opzetten van het fonds is om jonge, organiserende mensen te stimuleren om met die steun een geweldig en succesvol evenement te kunnen neerzetten.

Iedereen die in aanmerking wil komen en voldoet aan de criteria die zijn opgesteld, wordt uitgenodigd zich aan te melden via info@oldiesbackonstage.nl. De aanmeldingen worden aan het einde van elk jaar beoordeeld. Vervolgens zal in het voorjaar dan weer een uitreiking van een deel uit het fonds plaatsvinden. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: Het fonds is bedoeld voor jongeren tot 21 jaar uit de gemeente Veghel die een muzikaal/cultureel evenement, in de ruimste zin van het woord willen organiseren. Mede dóór en/of vóór hen zelf. Het evenement moet openbaar toegankelijk zijn, op non-profit basis plaatsvinden en het mag geen religieus/godsdienstig danwel politiek karakter hebben. Bovendien zal het bestuur extra oog hebben voor inzendingen van kleinschalige projecten die normaal gesproken lastig aan sponsorgelden kunnen komen.

De aanvraag moet v.v. een toelichting van de aard van het te organiseren evenement samen met een globale begroting worden verzonden aan:
info@oldiesbackonstage.nl
t.a.v. de secretaris, Elly Callaars.
Een aanvraag voor subsidie betekent niet dat die automatisch gehonoreerd wordt. Het bestuur van de Stichting Oldies Back on Stage beslist daarover.

In 2008 ontving de Stichting BookStage een cheque t.w.v. € 1.000,- Een groep studenten van het Zwijssen College ontving een cheque t.w.v. € 2.000,- voor de organisatie van hun musical Chicago.